Utilizarea pompelor de căldură în ţările din Europa

Utilizarea pompelor de căldură în ţările din Europa

Conform datelor ce indică situaţia existentă în anul 1997, din 90 mln. de pompe de căldură, instalate în lume, doar 5 la sută, sau 4,28 mln. aparate sînt instalate în Europa. Este o cifră modestă, comparativ cu cea de 57 mln. de sisteme ce funcţionează în Japonia, unde acest gen de echipamente are rolul de bază în asigurarea căldurii pentru fondul locativ. În Statele Unite statistica indică 13,5 mln. de agregate instalate, iar piaţa chineză, aflată la etapa de dezvoltare, a atins nivelul de 10 mln. de sisteme. O atare rezervă din partea Europei îşi are propriile motive, totuşi, în ultimul timp, are loc o modificare a atitudinii faţă de pompele de căldură. O evaluare aproximativă a numărului de pompe de căldură, instalate în principalele state ale Comunităţii, în fondul locativ, în instituţiile comercial-administrative şi obiectele industriale, este prezentată în tab. 1. Principala cotă revine statelor din Europa de Sud: Spania, Italia şi Grecia.

Numărul pompelor de căldură instalate în Europa, conform situaţiei pentru anul 1996
Statul Fondul locativ* Fondul comercial-

administrativ

Fondul industrial** Total pentru

anul 1996

Austria 133100 4300 datele lipsesc 137400
Danemarca 31300 2000 1000 34300
Franţa 53000 61000 675 114675
Germania 363120 5300 300 368720
Grecia 570840 266220 datele lipsesc 837060
Italia*** 800000 20000 datele lipsesc 820000
Olanda**** 2856 136 159 3151
Norvegia 13500 6400 726 20626
Spania 802000 411000 7390 1200390
Suedia 250000 datele lipsesc datele lipsesc 250150
Elveţia 39500 3400 datele lipsesc 42900
Anglia 13900 414060 600 428560
Total 3073116 >1193816 >11000 >4277932
* inclusiv încălzitori pentru apă; ** inclusiv sisteme raionale; *** orientativ;

**** doar încălzire

Fondul locativ dispune de 3 mln. de pompe de căldură instalate. Totuşi, după gradul de acoperire indicele este modest – circa 1%. Cu toate acestea, este evident că cele 1,2 mln. de agregate, instalate în fondul comercial-administrativ, constituind valoarea minimală absolută, vor avea un grad de acoperire ceva mai mare.

Aproximativ 77 la sută din pompele de căldură, instalate în Europa, utilizează aerul atmosferic în calitate de sursă de căldură, cu toate că, în Suedia, Elveţia şi Austria, predomină pompele de căldură ce acumulează căldură din sol prin intermediul schimbătorului de căldură cu serpentină adîncit: datele pentru statele respective constituie 28, 40 şi, respectiv, 82%. În Europa de Nord, deseori, pompele de căldură sînt folosite doar pentru încălzire şi prepararea apei calde de uz sanitar.

Partajare: